čtvrtek 24. prosince 2015

Everything I never told you (+ review in english)

Autor: Celeste Ng

Nakladatelství: Blackfriars

Rok vydání: 2014 (originál)


Obsah

Rodina Leeových vypadá navenek naprosto dokonale. Ovšem jen na venek. Ve skutečnosti jsou rodinou rozvrácenou, s neuskutečněnými sny a přehnanými požadavky. Rodiče proto vkládali své naděje a sny do jejich dcery Lydie, a očividně ji vyvyšovali nad její dva sourozence, Natha a Hannu. Zatímco máma Marylin vidí v Lydii budoucí lékařku, kterou se v minulosti chtěla stát, její táta James si zase přeje, aby Lydia byla oblíbená a měla spoustu kamarádu, což si koneckonců přál sám James, ale kvůli tomu, že byl jediným Číňanem mezi spoustou amerických dětí, tak se mu to nepovedlo. 
Možná právě tohle všechno dohnalo Lydii k tomu, aby byla nalezena mrtvá na dně jezera.

Everything I never told you, kniha z pera autorky Celeste Ng, mě zaujala už od začátku. Možná i tím, jak moc se mi v průběhu knihy měnily názory.

Příběh začíná obrazem dokonalé rodinky, která snídá společně u stolu. Je jim ovšem trochu divné, že Lydia, jejich spořádaná poslušná dcera, u stolu nesedí. Možná si přispala, myslela si její máma. Když ovšem došla do jejího pokoje a našla pouze rozházené peřiny, tak věděla, že něco není v pořádku. A o pár dní později se její obavy potvrdily. Lydia je mrtvá.

Postupně se nám odhalují pohledy celé rodiny na tuto záhadnou smrt - nebo spíše ,,záhadnou'' v uvozovkách. Na první pohled dokonalá rodina má přece jenom nějaké šrámy. Kde jsou ovšem počátky této zkaženosti? V Marylin, která si i přes matčiny výtky vzala jejího profesora s čínskými kořeny a vzdala se své vysněné kariéry? Nebo snad v Jamesovi, který jí miloval tak moc, že jí nezabránil ve svatbě, i když věděl, že s ním bude mít těžký život? Nebo snad v očividném upřednostňování Lydie nad jejími sourozenci? To nikdo neví. Jedno je ale jisté - Lydia už toho měla dost. Ale to si její rodiče neuvědomují. Stejně tak, jako si neuvědomují, že životy jejich ostatních dětí jsou taky důležité.

Lydia said it again, louder: ,,I failed.'' It was almost, Hannah thought, as if she were mad at all of them. It could not be just the test. Her face was stony and still, but Hannah saw the tiny trembles - in her hunched shoulders, in her jaw clenched tight. (...) ,,Well,'' Marylin said at last. ,,You'll just study the traffic rules and try again when you're ready. It's okay. It's not like you failed a school subject, right?''

Lydia to řekla znova, hlasitěji: ,,Neprošla jsem.'' Bylo to jako kdyby, Hannah si pomyslela, byla na ně všechny naštvaná. Nebylo to jen tím testem. Její obličej byl kamenný a nehybný, ale Hannah viděla malé otřesy - v jejích shrbených ramenech, v její pevně sevřené čelisti. (...) ,,No,'' Marylin nakonec řekla. ,,Naučíš se jenom pravidla provozu a zkusíš to znovu, až budeš připravená. To je v pořádku. Není to, jako kdybys propadla ze školního předmětu, že? 

Výborná kniha od mně neznámé spisovatelky si rozhodně zaslouží vysoké místo na mém žebříčku nejlepších knih. Kniha mě naprosto odrovnala - čekala jsem, že to bude prvoplánová detektivka s vrahem, který byl zřejmý už na začátku - nebo přesněji řečeno s vrahem, kterého byste na začátku knihy vůbec netipovali jako vraha. Znáte tyto typy knih, je to tak? Everything I never told you je ovšem něco úplně jiného. Ukazuje nám totiž, jak moc může člověka zničit neúměrný tlak na jeho vlastní osobu. Jak moc může člověka zničit touha po dokonalosti.

Hodnocení:
9/10

The Lee family looks outwardly totally perfect. But only outwardly. They are a broken family with unfulfilled dreams and exaggerative demands actually. That is why parents wanted their daughter Lydia to be perfect, to fulfil their dreams.  They liked her the most, more than their two other children, Nath and Hannah. Whereas her mother Marylin wants Lydia to be a famous doctor Marilyn always wanted to be, but didn't make it because of the pregnancy, her dad James wants Lydia to be popular and have many friends, as he has never had the opportunity because of his chinese nationality. Maybe all of these demands forced Lydia to be found dead at the bottom of the lake.

Everything I never told you from the new author Celeste Ng caught me from the beginning. Maybe even because of the never-ending changes of my opinions.

The story begins with a portrait of a perfect family, who has a breakfast together. It occurs to their mind that it is quite weird that Lydia, their always perfect daughter, is not eating with them. She may have fallen asleep again, thought Marilyn. She stood up and went to look for her to her room. And then came a shock. Lydia is not in her bed. She immediately knows that it is not right. It is worse than not right. A couple of days later, their worries became true. Lydia is dead.

Little by little, we can read about the views of a broken family, who still can't believe that Lydia is no longer alive. The perfect family, after all, is not so perfect. Where are the roots of their brokenness? In Marilyn, who married a chinese guy even though her mother didn't approve that, and gave up on her career? Or is it in James, who loved Marilyn so much that he didn't stop her in their marriage even though he knew they will have a very hard life? Or is it because of their obsession with Lydia? No one knows. But one thing is sure - Lydia has had enough of that. Unfortunately, her parents didn't see (or didn't want to see) what Lydia really wanted. And the the lives of their other children are important, too.

Amazing book from an unknown author, which deserves a really high place in my list of best books I have ever read. The book has totally amazed me - I was expecting that it will be some boring criminal story I have read many many times, with predictable characters. Everything I never told you is completely different. It shows us how much can the unproportional pressure and desire for perfection destroy a person. 

Rating:
9/10
2 komentáře:

  1. Kniha vypadá opravdu zajímavě a dostala od tebe vysoké hodnocení což taky poukazuje na kvalitu knihy. Pokud knihu někdy přeloží, tak si ji přečtu, ale nevim jestli bych ji zvládla v Aj takže asi jenom opravdu když ji přeloží do češtiny.

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Určitě ji zkus, i v aj, není tak těžká! :) Držím palce!

      Vymazat

Děkuji moc za přečtení a okomentování! :)